Innlegg

Grei måte å jobbe med tall. Digital kompetanse i praksis fra første klasse.

Hele denne posten med alt innhold er laget på iPad.

Opplegget er enkelt og passer for småskolen. Vi jobber med tallene, og en av aktivitetene er bruk av iPad. Her kommer det digitale verktøyet til sin rett – som et verktøy til læring.

I dette eksempelet jobber vi med tallet 3. Tallinjen kan du fritt bruke om du vil. Trykk på den her på siden og den åpner seg i et større bilde som du kan kopiere til din egen iPad og legge inn i programmer på samme måte som jeg har gjort.

Her får eleven anledning til å øve på å skrive tallet. Flere repitisjoner anbefales. Les mer