Oppføringer av Eivind Grønlund

, , ,

Forskjellen på nettbrett og iPad

Ved gjennomgang av den opprinnelige teksten i denne posten har vi kommet fram til at den inneholdt unøyaktigheter som bidrar til å skape noen bilder som ikke er korrekte. Vi har derfor besluttet å fjerne hele teksten. Etter vårt skjønn inneholdt teksten også viktige poenger, men disse vil vi komme tilbake til i senere poster. […]

,

Årets julegave fra RIKT

Vi i RIKT har gitt vår julegave på kr 40.000 til et skolebygg som er under oppreising i Pakistan. Dette er en skole for barn som på forskjellig vis har det vanskelig. Vi kjenner personlig initiativtager og vet at alle pengene blir brukt direkte i prosjektet uten at noe blir borte i administrasjon. Dersom det […]

, ,

Er BYOD bra for elevene våre?

Bring Your Own Device (BYOD) diskuteres nå i skolen. Det har ikke blitt mindre aktuelt etter at Senter for IKT i Utdanningen publiserte Teknologiste fremtidsutsikter for norsk skole 2013- 2018 hvor man peker på at BYOD er en av trendene som er på vei inn i skolen. NKUL for 2014 er også viet til temaet. […]

, ,

Løgnen om én leverandør

I min omgang med det offentlige har jeg noen ganger møtt et underlig argument for ikke å velge produkter fra en gitt produsent. «Vi satser på et system hvor det er mange leverandører, vi kan ikke binde oss til bare en». Det høres reflektert og sikkert ut når en IT-avdeling bruker dette som argument for […]

, , ,

iPad og Pisa

Vi leser at det er en sammenheng mellom dårlige resultater på Pisa i Danmark og elever som har iPad. Sammenhengen synes å være signifikant. Dette er ikke noen overaskelse. Jeg så det komme og snakket om det i flere sammenhenger for over et år siden. Og man trenger ikke være spesielt oppegående for å se […]

, , ,

Kostnadskutt ved innføring 1:1 – hvordan er det mulig?

Mange har begynt å vurdere mulighet av digitale verktøy 1:1 i grunnskolen, men dette er sett på som for dyrt. Til alles overaskelse viser det seg når en gjør regnestykket så går det i pluss – økte bevilgninger er ikke nødvendig! Det er et økende fokus på digitale verktøy i grunnskolen. Med iPad ser man […]

, ,

Nasjonale prøver og eksamen på iPad

En rekke skoler opplever at iPad er det digitale verktøyet som best understøtter læring i skolen. Man ser en helt annen elevproduksjon enn på andre plattformer, større motivasjon og en annen grad av mestring. Dette skyldes at verktøyene på en iPad skalerer svært godt både vertikalt og horisontalt. Men for mange skoler har det vært […]

,

Spennende iPadprosjekt i Ski kommune

I desember 2012 ble RIKT bedt inn til møte med et par av skolene i Ski kommune. Temaet var om iPad kunne gi gevinster i forhold til læring. Etter at RIKT hadde demonstrert noe av styrken til iPaden gikk diskusjonen livlig. Ikke lenge etter bestemte man seg for å kjøre i gang og avtale ble […]

, , ,

Læringsgevinster med iPad

Det er en rekke grunner til at iPad har blitt tatt så godt imot i klasserommet. Selvsagt henger dette nøye sammen med den raske utbredelsen som har skjedd ellers i samfunnet. Aldri har vi sett ny teknologi få en så stor utbredelse på så kort tid. Men den kanskje viktigste årsaken er at iPad mer […]

, , ,

iPad i spesialundervisningen

I spesialundervisningen er det stor oppmerksomhet på iPad. Det er ikke så rart. Her får man en hel verktøykasse til en pris som er til å smile av. Gjennom mange år har det vokst fram en underskog med titusener av gode verktøy (apps) som passer i denne kassen. Og enhver håndverker vet at gode verktøy […]

, , ,

iPad og skoleøkonomi

Det er økonomisk krevende å gi alle barn et godt tilbud innen IKT. Med så mange brukere kreves store beløp til innkjøp. For å sikre stabililitet og sikkerhet må man ha tunge systemer og dedikerte IKT-ressuser. Men på tross av høy ressursbruk sliter skolene med å henge med på den rivende utviklingen som er i […]

,

Stillinger ledig – Prosjektleder/kursleder

Søknadsfrist: 15 mai Vi får stadig mer å gjøre og trenger å styrke vårt allerede sterke team med enda flere kursledere. Ser fram til å høre fra deg!